1) Legea nr 95/2006 TITLUL IV-Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat;

2) H.G. nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii;

3) OUG nr 1 / 2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr 212004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;

4) HG nr. 144 / 2014 privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic;

5) Ordinul nr. 493/69/2014 privind conditiile de exercitare de catre Ministerul Sanatatii si Departamentul pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operational si a inspectiei activitatii serviciilor de ambulanta si UPU/CPU si pentru aprobarea modalitatilor si procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanta si UPU/CPU;

6) Ordin nr. 1091 / 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;

7) Ordin nr. 1092 / 2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca;

8) Ordin nr. 2021 din 12/12/2008 (Ordin 2021/2008) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV ;

9) Hotararea nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice ;

10) Ordin 2011/2007

11) Regulament de Ordine Interioara al Serviciului Judetean de Ambulanta Giurgiu

12) Regulamentul de Organizare si Functionare al SAJ Giurgiu - Aprobat prin decizia nr. 87/08.03.2018